วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน2

โสเภณีในนักศึกษา

          ในยุคสมัยนี้ทุกคนต่างรู้ดีว่าคำว่า โสเภณี หมายถึง หณิงสาวที่ขายบริการทางเพศเพื่อสำเร็จความใคร่ในกามอารมณ์องผู้อื่น อันเป็นการสำส่อนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนต้องการอย่างเช่น สิ่งของมีค่าต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวก สิ้นค้าแบรนเนม บ้าน รถ และอื่นๆอีกมากมาย โดยไม่สามารถขอเงินจากผู้ปกครองได้หรือหาเงินได้เองจากการทำงาน เพราะสิ่งของเหล่านี้ล้วนมีราคาแพง นักศึกษาเหล่านั้นจึงยอมทำงานที่คิดว่าง่าย โดยการไปขายบริการทางเพศ ทำงานอาบอบนวด ทำงานในผับในบาร์ เพื่อให้ได้มาโดยวิธีง่ายๆ

           สาเหตุเกิดขึ้นจากเด็กอยากมีอยากได้ คลั่งไคล้ในวัตถุนิยม ตามกระแสแฟชั่น เกิดจากาดความอบอุ่นในครอบครัวขาดความรู้สึกมีคุณค่าไม่ประสบความสำเร็จในด้านการเรียนตามที่ตนเองตั้งเป้าหมายไว้ ไม่เป็นที่ยอมรับของพ่อแม่และสังคม จึงแสวงหาการยอมรับ หาความสุขและความพึงพอใจจากแฟนและขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศ นอกจากนี้อาจได้รับอิทธิพลจากแหล่งสื่อต่างๆมากมาย

           การแก้ไปัญหาจะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่ว
นของสังคมประกอบด้วย ภาครัฐ ควรมีการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมเพราะเมื่อทุกคนมีรายได้เพียงพอ ก็คงไม่มีใครอยากขายบริการทางเพศและควรมีนโยบายชัดเจนในการปราบปรามสื่อลามกมีการควบคุมเว็บไซต์ที่มีการแพร่ภาพลามกหรือช่องทางในการขายบริการทางเพศอย่างจริงจัง รณรงค์ให้ความสำคัญเรื่องครอบครัว ความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว ครอบครัวควรปลูปฝังค่านิยมที่ดีให้กับเด็ก ให้รู้จักรักนวลสงวนตัว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกับอบายมุข

            ในส่วนของสถาบันครอบครัว พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็ฯแบบอย่างที่ดีให้ความรู้เรื่องเพศอย่างถูกต้อง มอบความรัก ความอบอุ่น สร้างความไว้วางใจให้กับลูก ผู้ปกครองควรศึกษาหาความรู้เพื่อให้ทันเทคโนโลยีเพื่อสามารถเฝ้าระวังและติดตามความเคลื่อนไหวของบุตรหลานได้ สถาบันการศึกษา ควรจัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษาที่เหมาะสมกับระดับชั้น สอนให้รู้ถึงปัญหาองการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ให้เรียนรู้และเ้าใจว่ส การศึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นวิธีการป้องกันไม่ใช่เพื่อการปฏิบัติหรือทดลอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น